O Sekuritaci.cz

„Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“ je původně projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení „Centrum pro bezpečnostní a strategická studia“ (CBSS), které vydává také odborně recenzovaný časopis o radikalismu, extremismu a terorismu Rexter. Díky této spolupráci portál disponuje svým vlastním mezinárodním standardním číslem seriálové publikace – ISSN 1802-6710. Sekuritaci.cz jsou čistě neziskovým projektem a členové redakce vykonávají veškerou svou činnost bez nároku na finanční odměnu. Provozní náklady jsou hrazeny ze stipendijního programu FSS MU na podporu kulturní a spolkové činnosti.

Činnost portálu

Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci článků s bezpečnostní tématikou. Tyto články jsou rozděleny do čtyř základních kategorií:

1. komentáře zaměřující se na konkrétní aktuální bezpečnostní či mezinárodně-politická témata;

2. pravidelné měsíční analýzy bezpečnostního a mezinárodně-politického dění z vybraných regionů (podkategorie: Euroatlantický prostor, Post-sovětský prostor, Blízký východ, Východní Asie, Jižní Asie, Afrika, Latinská Amerika);

3. odborné studie zaměřené na vybranou bezpečnostní problematiku (podkategorie: konflikty, extremismus a terorismus, bezpečnostní politika, vojenství a strategie, ekonomika a energetika, právo a organizovaný zločin, ostatní);

4. rozhovory s osobnostmi z akademické a profesionální praxe.

Kromě těchto hlavních kategorií publikujeme také další typy textů věnující se bezpečnosti (recenze, eseje nebo glosy). V sekci „studium“ lze pak nalézt informace o studiu bezpečnostních a strategických studií na FSS MU, hodnocení některých předmětů vyučovaných na BSS či různé typy a rady týkající se studia bezpečnosti. Sekuritaci.cz rozvíjí také spolupráci s dalšími studentskými projekty nebo portály podobného zaměření. Našimi dlouhodobými partnery jsou například slovenský portál Projekt ARES z Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici, server Valka.cz nebo časopis Global Politics působící také na FSS MU.

Vedle publikační činnosti se redakce jakožto studentská sekce CBSS podílí na organizování pravidelných odborných a popularizačních přednášek na půdě FSS MU (cyklus Bezpečnostní středy), konferencí (např. studentská konference Bezpečnost na prahu nové dekády v roce 2011 nebo studentská konference Bezpečnost v době neklidu v roce 2013), besed či diskusí.

Cíle

Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní  problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodicích s bezpečnostní tématikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když pořád často opomíjena.

Sekundárním, i když neméně důležitým cílem je poskytnout  studentům bezpečnostních a strategických studií a příbuzných oborů (zejm. mezinárodních vztahů případně politologie) prostor k jejich vlastní publikační činnosti. Portál přijímá návrhy příspěvků od všech studentů i odborníků, byť valná většina článků je tvořena především členy redakce (pro více informací viz sekce „Pro přispěvatele“). V neposlední řadě je naším cílem popularizovat svou činností obor bezpečnostní a strategická studia vyučovaný na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Bývalí členové

Tento projekt by nebyl možný bez ochoty, snahy a odhodlání bývalých redaktorů a šéfredaktorů (pro aktuální složení viz sekce „Redakce“).

Bývalí šéfredaktoři:

Martin Brožík (září 2014 – srpen 2015), Juraj Nosál (srpen 2012 – září 2014), Michal Mádl (leden 2010 – srpen 2012), Barbora Winterová, Petr Kupka.

Bývalí redaktoři:

Martina Ulmanová, Peter Števkov, Alena Hrušková, Barbora Jelínková, David Jehlička, Jan Ondrášek, Ján Kapusňak, Zbyněk Moltaš, Ondřej Urbánek, Viktor Vodák.

video Fault Lines: On the Front Lines with the Taliban

Aktuálně


iDNES

    Warning: simplexml_load_file(http://idnes.cz.feedsportal.com/c/34387/f/625936/index.rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable in /mnt/data/accounts/s/sekuritaci/data/www/www/www/wp-content/themes/sekuritaci/sidebar.php on line 39

    Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://idnes.cz.feedsportal.com/c/34387/f/625936/index.rss" in /mnt/data/accounts/s/sekuritaci/data/www/www/www/wp-content/themes/sekuritaci/sidebar.php on line 39

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/data/accounts/s/sekuritaci/data/www/www/www/wp-content/themes/sekuritaci/sidebar.php on line 41

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Anketa

Jaký bude osud Iráku?

Výsledky
Nahrávání ... Nahrávání ...

Spolupracujeme

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia
C4SS
Jakub Janda
Project ARES